Tandvård

TANDVÅRD


Vi utför fullständig tandvård åt barn och vuxna i alla åldrar. Vi tar även emot akuta och tandvårdsrädda patienter i en varm och stressfri miljö.

FAMILJE TANDVÅRD


Familje tandvård-Vi behandlar både barn och vuxna Vi är anslutna till Försäkringskassan och du får därmed tillgång till det årliga allmänna tandvårdsbidraget. Högkostnadsskyddet ger dig rabatt på större behandlingar. Barn behandlas gratis upp till 23 års ålder.

TAND BLEKNING

Vi erbjuder hemblekning och en kombinationsblekning. Vi har lång erfarenhet och hjälper dig bli av med dina missfärgade tänder. Kombinationsblekning är ett försiktigare sätt att bleka tänderna på och är mer djupgående än hemblekning. Man bleker både hemma och i tandläkarstolen. Hemblekning utförs enbart hemma. För att få en god och långvarig effekt göres båda behandlingar under ca 2v.

ESTETISK TANDVÅRD

Estetisk tandvård- Allt det vi gör på kliniken är med yttersta noggrannhet och in på minsta detalj. Utifrån det perspektivet kan man säga att all behandling som vi gör är estetisk. Om du är missnöjd över ditt leende och vill få ett vackrare, är du välkommen att boka tid för att diskutera detta ytterligare. Vi skräddarsyr en behandling som passar just dig och dina behov. Exempel på det vi kan behandla är: missfärgade tänder, snedställda tänder, glesa eller avvikande tänder och nerslitna tänder.

IMPLANTAT BEHANLING

Implantat behandlingar- Om man inte vill ha proteser i sin mun kan implantatterapi vara ett bra val. Vi arbetar med en oralkirurg som kommer till kliniken och fäster implantaten. Allt görs på plats här på kliniken och vi fortsätter med regelbundna kontroller för att försäkra oss om en lyckad behandling

HYGIEN BEHANDLING

Hygienist behandling- vi utför alla typer av hygienbehandlingar. Alla får rutinmässigt en ordentlig rengöring 1gg/år. Detta för att minska risken för karies och tandlossningssjukdomar i framtiden. På detta sätt minskar vi risken att vi ses alltför ofta! enbart hemma.

INVISALIGNS

Invisaligns tandskenor flyttar dina tänder med hjälp av en serie nästan osynliga, borttagbara tandskenor som är specialgjorda efter dina tänder för högsta bekvämlighet. Efterhand som du byter tandskena varannan vecka kommer dina tänder att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.